TRSTENIK
Home Industrija Poljoprivreda Ugostiteljstvo Trgovina Usluge Zdravstvo Obrazovanje Turizam Kultura Sport
blog

Za vas pišu:

plombe

Bele ili amalgamske plombe
autor: Dr Dejan Lisjak

Ova hamletovsko- šekspirovska dilema najčešće muči pacijente kad dođu kod stomatologa, i obično imaju neko svoje mišljenje o toj temi, jer su bombardovani raznim informacijama sa raznih strana. Istina je sledeća: Amalgam je materijal koji se koristi u skoro nepromenjenom sastavu skoro vek i po. Govoreći o nedostatcima amalgama najčešće navodimo loše estetske osobine ovog materijala i nedoumice u vezi toksičnog delovanja žive koju on sadrži u vezanom obliku. Štetna dejstva slobodne žive na organizam su nesumnjivo dokazana. Tu i jeste trik, jer je ona u amalgamu u vezanom stanju sa drugim elementima materijala i tada nije opasna. Pitanje je zapravo da li ipak prilikom postavljanja ovakvog ispuna ostaje nešto slobodne žive i da li se ona i u kom procentu oslobađa vremenom. Ipak amalgam i danas pronalazi u nekim slučajevima primenu prvenstveno zbog svojih mehaničkih osobina. Estetika je nešto drugo. 21.vek je doba estetske stomatologije i uglavnom više nema potrebe za sjajnim metalno-sivo-crnim osmesima. Iako kompozitni materijali koji sada najčešće zamenjuju amalgam nisu savršeni, estetika je na njihovoj strani. Glavne mane kompozita su promenljivost tokom vremena u boji i volumenu, mehaničke osobine koje se doduše popravljaju iz generacije u generaciju ovih materijala, i na kraju relativno česta pojava osetljivosti zuba nakon njihovog postavljanja, tokom žvakanja, a pogotovu na bočnim zubima koja traje kraće vreme. Naravno sve ove mane kompozitnih materijala su prevaziđene mogućnošću izrade plombi od keramike (inleja i onleja) koje se danas modernom tehnologijom i upotrebom kompjutera mogu završiti za nekoliko sati u ordinaciji, bez otisaka i tehničara. Keramika kao materijal je veoma postojana i potpuno zadovoljava sve estetske zahteve. Ova tehnologija je ekskluzivna i retka i u svetu, ali je dostupna kod nas. To je ujedno i nešto najbolje što možete učiniti za svoje zube. To je to.- A ostalo? Ostalo je ćutanje- što bi rekao Hamlet.

ivoclar-odyssey-laser Laseri i laserska tehnologija se danas koriste u brojnim medicinskim i stomatološkim indikacijama. Efekat lasera na meka tkiva obezbeđuje manje invazivnu, hirurgiju bez krvi, minimum postoperativnih kom- plikacija i intervenciju bez bola. Laseri za tvrda tkiva omogućavaju efikasnu dija- gnostiku karijesa, povećavaju otpornost gleđi prema kari- jesu, omogućuju efikasno kondicioniranje gleđi, kvali- tetnu preparaciju kaviteta i polimerizaciju materijala, od- nosno efikasnu sterilizaciju očišćenog i obrađenog kanala korena zuba. Za sigurnu pri- menu lasera neophodna je edukacija osoblja o laser apa- ratima i preduzimanje sigur- nosnih i zaštitnih mera za pacijente i osoblje.

Prva poseta stomatologu

Nekoliko uputstava da prva poseta prođe onako kako želite:
Recite detetu o poseti stomatologu, ali ne idite u detalje. Odgovorite na pitanja kratko, što jednostavnije. Pustite da stomatolog odgovara na pitanja o instrumentima u ordinaciji, postupku ili bilo čemu u šta niste sigurni. Većina stomatologa zna kako deci objasniti na ohrabrujući način ono što će se raditi u ordinaciji.
- Ne govorite detetu da bi ga moglo nešto boleti
- Ne govorite detetu o svojim lošim i bolnim iskustvima kod stomatologa
- Naglasite svom detetu koliko je važno održavati zdrave zube i desni i da je posao stomatologa da vama i njemu pomogne u tome
- Ne obećavajte detetu nešto što stomatolog neće moći održati

ALFADENT
Vuka Karadžica 20/1, Trstenik
037/711-255

DENTA-LUX
Ž.Apostolovića 12, Trstenik
037/716-512

DR JAKOVLJEVIĆ
Cara Layara bb, Trstenik
037/715-100

DR DAVOR STEPANOVIĆ
Živadina Apostolovića bb, Trstenik